Skip to main content

Armani beauty – Novo razmišljanje za novu eru

Armani Beauty dizajnirao je parfem MY WAY sa jasnim fokusom na upotrebu prirodnih sastojaka iz odgovornih izvora, čime garantuje njihovu održivost kroz niz programa koji podržavaju socijalno ugrožene i ekonomski krhke zajednice.

Eko-dizajnirani parfem, od dizajna ambalaže do lansiranja proizvoda.

Bočica koja je dizajnirana da traje...

- 55% stakla

- 64% plastike*

- 75% metala

- 32% kartona

Staklo od kojeg je napravljena boca i njena dopuna mogu se reciklirati, kao i svi elementi raspršivača, koji se mogu da se recikliraju odvojeno.

Svojom bočicom koja se može reciklirati i upotrebom recikliranih materijala, MY Way podržava prelazak na kružn ekonomiju i daje potrošačima šansu da na osnovu činjenica odluče u korist životne sredine.

Pored samog proizvoda, Armani Beauty želi da smanji svoj uticaj na životnu sredinu kroz održivost u dizajnu materijala koji se koriste na prodajnim mestima i kod distributera. To uključuje upotrebu papira i kartona za koje je potvrđeno da potiču iz održivih šuma (FSC/PEFC), zajedno sa upotrebom recikliranih materijala i smanjenjem potrošnje energije.


* 1x150ml + 150 ml dopune naspram 4x50 ml, što stvara manje otpada