Skip to main content

Armani beauty – Ново мислене за една нова епоха

Armani Beauty проектира MY WAY с ясен фокус върху използването на естествени съставки с отговорно производство, като гарантира тяхната устойчивост чрез поредица от програми, които подпомагат необлагодетелстваните и икономически нестабилни общности.

Екологично разработен парфюм, от дизайна на опаковката до пускането на продукта на пазара.

Бутилка, проектирана да издържи...

- 55% стъкло

- 64% пластмаса*

- 75% метал

- 32% картон

Стъклото както в бутилката, така и в пълнителя ѝ може да се рециклира, както и всички елементи на пулверизатора, който може да се рециклира отделно.

Със своя рециклируем флакон и с употребата на рециклирани материали MY WAY подкрепя преминаването към по-кръгова икономика и дава възможност на потребителите да направят информиран избор в полза на околната среда.

Освен самия продукт, Armani Beauty има за цел да намали въздействието си върху околната среда, като твърдо внесе устойчивост в дизайна на материалите, използвани в пунктовете за продажба и от дистрибуторите. Това включва използването на хартия и картон със сертифициран произход от устойчиви гори (FSC/PEFC), както и използването на рециклирани материали и намаляването на потреблението на енергия.


* 1x150ml + 150 ml пълнител спрямо 4x50 ml. Генерират се по-малко отпадъци