Skip to main content

Naše služby

 • Poskytovanie vhodných kontajnerov podľa individuálnych požiadaviek
 • Voľný zber druhotných surovín
 • Fixný a flexibilný zber a preprava do našich spracovateľských zariadení
 • Zabezpečenie personálu na predtriedenie odpadu vo vašich priestoroch
 • Zabezpečenie personálu na odstánenie odpadu
 • Školenia zamestnancov
 • Spracovanie odpadu ako napr. triedenie, lisovanie, drtenie, rozpaľovanie, atď.
 • Likvidácia súborov a dokumentov
 • Vytvárenie konceptov odpadového manažmentu
 • Poskytovanie dokumentov o naložení s odpadom

KONTAJNERY A NÁDOBY NA ODPAD VŠETKÝCH DRUHOV

 • Otvorené kontajnery 7 -40 m³
 • Kontajnery pre otočné vidlice 240l – 5,5,m³
 • Tlakové kontajnery
 • Vertikálne lisy
 • Šnekové kompaktory

Kvalita a know - how

Naša spoločnosť ponúka rôzne služby v oblasti odpadov a recycklácie. Vaše objednávky spracúvame profesionálne na národnej a regionálnej úrovni s ohľadom na jednotlivé špecifiká danej krajiny. Kliknite na požadovanú krajinu a informujte sa, aké služby ponúkame lokálne.

Ponúkame Vám tie najlepšie služby, aké môžete dostať – pre lepšie životné prostredie.

Where we are based