This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Naše služby

 • Poskytovanie vhodných kontajnerov podľa individuálnych požiadaviek
 • Voľný zber druhotných surovín
 • Fixný a flexibilný zber a preprava do našich spracovateľských zariadení
 • Zabezpečenie personálu na predtriedenie odpadu vo vašich priestoroch
 • Zabezpečenie personálu na odstánenie odpadu
 • Školenia zamestnancov
 • Spracovanie odpadu ako napr. triedenie, lisovanie, drtenie, rozpaľovanie, atď.
 • Likvidácia súborov a dokumentov
 • Vytvárenie konceptov odpadového manažmentu
 • Poskytovanie dokumentov o naložení s odpadom

KONTAJNERY A NÁDOBY NA ODPAD VŠETKÝCH DRUHOV

 • Otvorené kontajnery 7 -40 m³
 • Kontajnery pre otočné vidlice 240l – 5,5,m³
 • Tlakové kontajnery
 • Vertikálne lisy
 • Šnekové kompaktory

Kvalita a know - how

Naša spoločnosť ponúka rôzne služby v oblasti odpadov a recycklácie. Vaše objednávky spracúvame profesionálne na národnej a regionálnej úrovni s ohľadom na jednotlivé špecifiká danej krajiny. Kliknite na požadovanú krajinu a informujte sa, aké služby ponúkame lokálne.

Ponúkame Vám tie najlepšie služby, aké môžete dostať – pre lepšie životné prostredie.