Skip to main content

Vízia, Poslanie & Hlavné hodnoty

Vízia

Našim zákazníkom s nadšením ponúkame najlepšie recyklačné, papierenské a obalové riešenia.

Misia

Obnovujeme hodnotné suroviny a optimalizujeme pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Hlavné hodnoty

  • Radi prispievame k úspechu našich klientov.
  • Naše inovácie pomáhajú zákazníkom nachádzať riešenia.
  • Správame sa k sebe a k nášmu prostrediu s rešpektom.
  • Náš úspech je založený na našom podnikateľskom a tímovom duchu.
  • Podporujeme neustály rozvoj našich zamestnancov.