Skip to main content

Добре дошли в Hamburger Recycling Austria

Със седалище във Виена ние координираме и контролираме материалния поток към нашите клиенти, за да задоволим нуждите на собствените си заводи и на други контрагенти.

Hamburger Recycling Austria

Hamburger Recycling Group GmbH
Aspanger Strasse 252
2823 Pitten
Austria

Phone +43 50118 10300
E-Mail info(at)hamburger-recycling.com

За Hamburger Recycling Австрия

Organization chart Hamburger Recycling Group

Количествено осигуряване, разширяване, инвестиции

Нашите инвестиции са насочени към нови проекти (green field), както и към придобиване и интегриране на съществуващи компании в организационните структури на нашата дивизия.


Поддръжка на ключови доставчици без граници

Предлагаме висококачествени услуги в цяла Източна и Южна Европа.

През поколенията

Можем да просперираме само ако усвояваме и развиваме знания и умения. Създадохме подходящи структури за поемане на управлението и успешно ръководене на компании. В случай че искате да продадете компанията си, ние можем да бъдем ваш надежден и силен партньор.

Контакт с вас

Вашата компания се продава? Свържете се по телефона с нашия изпълнителен директор, г-н Валзер: +43 (0) 50118 10301 или 
по електронна поща:

Свържете се с

Captcha image