Skip to main content

Кариери

Нашият най-голям капитал са служителите ни! Ако се интересувате от кариера в развиваща се индустрия с много възможности за развитие и растеж, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Изберете местоположението си за допълнителни възможности за работа

Предлагани работни места в Австрия

В случай, че проявявате интерес очакваме вашата кандидатура, която можете да изпратите чрез този линк careers.prinzhorn-holding.com. Благодарим ви!

Предлагани работни места в Босна и Херцеговина

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в България


В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в Чешката република


В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване  по електронна поща

Предлагани работни места в Хърватия


В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в Унгария

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в Полша

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща.

Предлагани работни места в Румъния.

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в Сърбия.

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в Словакия.

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Предлагани работни места в Словения.

В случай че проявявате интерес, моля, изпратете документите си за кандидатстване по електронна поща

Careers in Turkey

Нашата философия за човешките ресурси


Човешките ресурси в Hamburger Recycling играят активна роля в стратегическите решения с проактивен и иновативен подход. Отделът за човешки ресурси изпълнява модерна стратегия за човешките ресурси, основана на успеха, която е в съответствие с корпоративните цели и в координация с другите бизнес звена.
Основните функции на човешките ресурси на Hamburger Recycling са да осигури квалифицирана работна ръка, да създаде необходимата инфраструктура за изпълнение на задачите с висока мотивация, да им помогне да развият знанията и уменията си, така че да са готови за професионалния си път

В съответствие с Кодекса за поведение на Prinzhorn Holding, отдел „Човешки ресурси“ на Hamburger Recycling предоставя на всеки кандидат равни възможности за заетост още от етапа на набиране на персонал.
Създава подходяща работна среда, която е в съответствие с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Създава бизнес среда, която мотивира и насърчава положителните взаимоотношения.
Гарантира, че служителите работят на най-високото ниво на своя потенциал в съответствие с техните знания и умения.
Включва се в проекти за повишаване на ангажираността на служителите към компанията.
Разработва възможности за комуникация между служителите и висшето ръководство.
Провежда регламенти за развитие на ефективността на служителите в работата.
Фокусира се върху личностното и професионалното развитие на служителите и ги подкрепя, като им осигурява обучения още от етапа на ориентация.

В случай, че проявявате интерес очакваме вашата кандидатура, която можете да изпратите чрез този линк https://careers.prinzhorn-holding.com. Благодарим ви!