Skip to main content

За дружеството

Hamburger Recycling, член на Prinzhorn Holding

С основна компетентност в областта на събирането, обработката, търговията и транспорта ние затваряме цикъла между производството на хартия (Hamburger Containerboard) и производството на опаковки (Dunapack Packaging) в нашата група.

 

Фокус върху вторичните суровини

Постоянните ни инвестиции в събирането, сепарирането и обработката на материали за рециклиране осигуряват снабдяването на собствените ни заводи и външните индустрии с висококачествени вторични суровини и продукти. Фокусираме се върху нови проекти (green field), както и върху придобиването и интегрирането на съществуващи компании (brown field) в нашите дивизионни структури. Разширяването на услугите, свързани с разделното събиране на отпадъци за търговците на дребно и едро, промишлеността и общините, е основният ни стремеж.

Организационна схема

Зад кулисите на Hamburger Recycling