Skip to main content

Новини и Прессъобщения

no news image

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Адрес: Област София (столица), Община: Столична, гр. София,…
no news image
Hamburger Recycling, Bulgaria

Уведомление за инвестиционно предложение от „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Уведомяваме Ви, че фирма „Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Hamburger Recycling, Bulgaria

Поддържане на Антарктида чиста

Хамбургер Рисайклинг България в партньорство с Българския антарктически институт
Hamburger Recycling, Bulgaria, Austria

Тиймбилдинг ХРБ София

Модерното време предлага модерни предизвикателства! Такова се оказа социалната изолация! Затворени и изолирани по домовете си цялото човечество…
no news image

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда от „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД …