Skip to main content

Kariéra

Naším největším kapitálem jsou naši zaměstnanci! Pokud máte zájem o kariéru v rostoucím odvětví se spoustou možností rozvoje a růstu, neváhejte nás kontaktovat. 

Vyberte si lokalitu pro Vaše další pracovní příležitosti

Volné pracovní pozice v Rakousku 

V případě vašeho zájmu se těšíme na vaši přihlášku, kterou můžete zaslat prostřednictvím tohoto odkazu careers.prinzhorn-holding.com. Děkujeme!

Volné pracovní pozice v Bosně a Hercegovině  


V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Volné pracovní pozice v Bulharsku  


V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Volné pracovní pozice v České republice  


V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Volné pracovní pozice v Chorvatsku  


V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Pracovní místa nabízená v Maďarsku

V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem.

Pracovní místa nabízená v Polsku

V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem.

Volné pracovní pozice v Rumunsku  


V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Volné pracovní pozice v Srbsku

 
V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Volné pracovní pozice na Slovensku

 
V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Volné pracovní pozice ve Slovinsku

 
V případě zájmu zašlete, prosím, své žádosti e-mailem

Kariéra v Turecku


Naše filozofie lidských zdrojů 


Lidské zdroje ve společnosti Hamburger Recycling hrají svým proaktivním a inovativním přístupem důležitou roli ve strategických rozhodnutích firmy. Toto oddělení razí úspěšnou moderní cestu, která je v souladu s firemními cíli a v souladu s ostatními obchodními jednotkami.

Základní funkcí oddělení Lidských zdrojů Hamburger Recycling je poskytovat kvalifikovanou pracovní sílu, vytvářet infrastrukturu potřebnou k plnění úkolů s vysokou motivací, pomáhat zaměstnancům rozvíjet jejich znalosti a dovednosti tak, aby byli připraveni na svou profesní dráhu.

V souladu s Kodexem chování společnosti Prinzhorn Holding, poskytuje oddělení lidských zdrojů Hamburger Recycling každému kandidátovi rovné pracovní příležitosti již od fáze náboru.


Vytváří vhodné pracovní prostředí, které je v souladu s předpisy BOZP.
Vytváří podnikatelské prostředí, které motivuje a povzbuzuje k pozitivním vztahům. 
Zajišťuje, aby zaměstnanci v maximální míře uplatnili svůj potenciál na dané pozici v souladu s jejich znalostmi a dovednostmi. 
Zapojuje se do projektů s cílem zvýšit závazek zaměstnanců vůči společnosti. 
Rozvíjí možnosti komunikace mezi zaměstnanci a vyšším managementem.
Tvoří předpisy pro rozvoj efektivity zaměstnanců v práci.
Zaměřuje se na osobní a pracovní rozvoj zaměstnanců, organizuje pro ně školení již od nástupu do společnosti.

V případě vašeho zájmu se těšíme na vaši přihlášku, kterou můžete zaslat prostřednictvím tohoto odkazu https://careers.prinzhorn-holding.com. Děkujeme!