Skip to main content

L’Oréal svojom ambalažom podržava održivi razvoj

L’Oréal Groupa se od 2007. godine zalaže za dizajn ambalaže koja je što je moguće više ekološki prihvatljiva i održiva.

Optimizacija ambalaže je ključni način za postizanje ovog cilja. Danas Grupa ima još ambicioznije ciljeve u pogledu održivosti sa svojim ciljevima do 2025.. Od ekološkog dizajniranja ambalaže do potpisivanja Pakta za plastiku, reći ćemo vam sve o novim L’Oréal-ovim ciljevima održivosti.

3 R: L’OREAL-OV MOTIV ODRŽIVOSTI OD 2007. GODINE

Već više od 10 godina L’Oréal se zalaže za to da svoju proizvodnju, a samim tim i našu potrošnju, učini odgovornijom i održivijom, imajući u vidu tri stuba održivog razvoja. To su čuveni 3 R: smanjite (reduce) zapreminu i težinu ambalaže, poštujte (respect) životnu sredinu i zamenite (replace) neke materijale alternativnim izvorima koji dolaze iz recikliranih ili obnovljivih izvora.

 L’Oréal Groupa je ponosna što je uložila brojne napore koji su se zaista isplatili: u periodu između 2008. i 2018., da bi ograničila resurse potrebne za proizvodnju ambalaže, kompanija je odlučila da smanji težinu svoje ambalaže kako bi koristila manje resursa. Nova strategija koja uključuje dizajniranje lakših pakovanja ili ambalaže za ponovno punjenje (poput linije L'Oréal Professionnel's Source Essentielle ili nove Or Rouge kompanije YSL i njegova luksuzna kutija za ponovno punjenje) dovela je do uštede 5477 tona ambalažnog materijala! Godine 2018., 100% papira koji je korišćen za letke proizvoda i 99,9% kartona koji se koristi za kutije potiče iz održivo uređenih i biološki raznolikih šuma. Naposletku, 8705 tona recikliranih materijala upotrebljeno je u 2018. godini za ambalažu za proizvode L’Oréal, što znači da se broj recikliranih materijala koji se koriste u ambalaži povećao za 38% u jednoj godini (od 2017. do 2018.).

 

DEFINISANJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Ako ste novi u celom pokretu za održivost i to vam nema puno smisla, evo šta treba da znate da biste bolje razumeli L’Oréal-ove obaveze. Šta je održivi razvoj? To je koncept ekonomskog rasta zasnovan na dugoročnom pristupu koji integriše ekološka ograničenja. Prema definiciji u „Bruntlandovom izveštaju” (izveštaj Svetske komisije Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i razvoj): „Održivi razvoj jeste razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, pri čemu ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.”

 

CILJEVI ODRŽIVOSTI 

L’Oréal svake godine meri svoj napredak u ciframa, a rezultati su dostupni svima. L’Oréal beleži trend kontinuiranog napretka i održava stalni dijalog sa zainteresovanim stranama radi razmene strategije održivosti i zajedničke izgradnje svojih projekata. Naš program održivosti „Delimo lepotu sa svima“, kao i naša snažna posvećenost etici, politici raznolikosti ili pokroviteljskim aktivnostima koje sprovodimo uz podršku Fondacije L'Oréal i brendova, omogućava L‘Oréal-u da doprinese ostvarenju 14 od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja koje su 2015. postavile Ujedinjene nacije.

#cilj25: dva nova cilja održivosti za L’Oréal 

Nadovezujući se na uspeh svog ekološki odgovornog napretka, grupacija L’Oréal je odlučila da postavi dva nova cilja održivosti sa posebnim fokusom na eko-dizajn. Konkretnije rečeno, L'Oréal namerava da najmanje 50% ambalaže njenih proizvoda bude napravljeno od reciklirane plastike ili bio-izvora do 2025. godine. Što se tiče roka trajanja otpada, L'Oréal je odlučilo da do 2025. godine ponudi plastičnu ambalažu koja se može ponovo puniti, ponovo koristiti, reciklirati ili kompostirati.

 

ŠTA JE EKO-DIZAJN KOZMETIČKOG PROIZVODA?

Koncept eko-dizajna vas zbunjuje? Pa, prvo, eko-dizajn proizvoda, bilo da se radi o kozmetičkom proizvodu ili nečem drugom, znači da uzimamo u obzir sve ekološke aspekte njegove proizvodnje, počev od njegovog dizajna, kako bismo smanjili njegov uticaj na životnu sredinu tokom njegovog životnog ciklusa dok se ne reciklira. L’Oréal je u središte svojih obaveza stavio eko-dizajn, jer razvoj proizvoda na ekološki odgovoran način znači da prvo delujemo u pravcu očuvanja prirodnih resursa (poput nafte i vode). Ali to takođe znači da ograničavamo potrošnju energije i emisije ugljen dioksid zbog ekstrakcije, transporta i obrade tih resursa. Zbog toga je Grupa razvila SPOT, alat koji se koristi za merenje društvenog i ekološkog uticaja svih L’Oréal proizvoda na osnovu četiri kriterijuma: pakovanje, ekološki otisak njegove formulacije, izvor njegovih sastojaka i društvena korist proizvoda. Zauzimajući ovaj odgovoran pristup dizajnu proizvoda, L’Oréal značajno smanjuje svoj ekološki otisak i učestvuje u još naprednijem okviru održivog razvoja.

L’Oréal je potpisao Pakt za plastiku

U skladu sa zalaganjem za održivi razvoj, L’Oréal je jedna od prvih kompanija koja je pokrenula Pakt za plastiku. Svrha Pakta za plastiku je eliminisanje problematične ili beskorisne plastične ambalaže, posebno u velikim maloprodajnim objektima, i prelazak na kružnu ekonomiju plastike.

Ova obaveza je deo L’Oréal-ovog pristupa smanjenju uticaja ambalaže na životnu sredinu smanjenjem težine i zapremine ambalaže i promovisanjem alternativnih materijala kao što je reciklirana plastika ili plastika iz bio-izvora. Ali da bismo ovu borbu vodili što bolje, moramo podstaći razvoj kružne plastične ekonomije koja mobiliše čitav ekosistem aktera uključenih u proizvodnju, distribuciju i reciklažu proizvoda sa plastičnom ambalažom.

> Kako razvrstati otpad kozmetičkih proizvoda

 

Saznajte više o L’Oréal-ovim obavezama 

Kampanja podizanja svesti o recikliranju kozmetičkih proizvoda zaokružuje L’Oréal-ovu politiku ekološkog dizajna i daje drugi život proizvodima ove kompanije koji se mogu reciklirati.