Skip to main content

L’Oréal подкрепя устойчивото развитие със своите опаковки

От 2007 г. насам L’Oréal Group се ангажира да проектира опаковки, които са възможно най-екологични и устойчиви.

до 2019 г. 85% от новите или ремонтирани продукти на l’oréal са подобрили своя екологичен и или социален профил. Оптимизирането на опаковката е ключов лост за постигане на тази цел. Днес Групата има още по-амбициозни цели по отношение на устойчивостта с #target2025. От екопроектирането на опаковката до подписването на Пакта за пластмасата, ще ви кажем всичко за новите цели за устойчивост на L’Oréal.

Трите „R“: МОТОТО НА L’ORÉAL ЗА УСТОЙЧИВОСТТА ОТ 2007 г.

От над 10 години L’Oréal се ангажира да направи производството си, а оттам и нашето потребление, по-отговорно и устойчиво, като взема предвид трите стълба на устойчивото развитие. Това са известните 3R (т.е. reduce, respect, replace): намаляване на обема и теглото на опаковката, уважение към околната среда и замяна на някои материали с алтернативи, които идват от рециклирани или възобновяеми източници.

И L’Oréal Group се гордее, че положи много усилия, които наистина се отплатиха: между 2008 и 2018 г., за да ограничи ресурсите, необходими за производството на опаковки, L’Oréal реши да намали теглото на своите опаковки, за да използва по-малко ресурси. Новата стратегия, която включва проектиране на по-леки опаковки или опаковки за многократно пълнене (като линията Source Essentielle на L'Oréal Professionnel или новата Or Rouge от YSL и луксозната му капсула за презареждане), доведе до спестяване на 5477 тона опаковъчни материали! През 2018 г. 100% от хартията, използвана за листовки към продуктите, и 99,9% от картона, използван за кутии, идват от устойчиво управлявани и щадящи биоразнообразието гори. И накрая, 8705 тона рециклирани материали бяха използвани през 2018 г. за създаване на съдове за продукти на L’Oréal, което означава, че броят на рециклираните материали, използвани в опаковката, се е увеличил с 38% за една година (от 2017 до 2018 г.).

 

ДЕФИНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ако тепърва откривате цялото движение за устойчивост и сте объркани, ето какво трябва да знаете, за да разберете по-добре ангажиментите на L’Oréal. Какво представлява устойчивото развитие? Това е концепция за икономически растеж, основана на дългосрочен подход, който интегрира ограниченията на околната среда. Съгласно дефиницията, дадена от „Доклада на Брундланд“ (докладът на Световната комисия по околна среда и развитие на ООН): „Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да се нарушава способността на бъдещите поколения да отговарят на собствените си нужди.“

 

ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ 

Всяка година L’Oréal измерва напредъка си в числа и резултатите са достъпни за всички. L’Oréal е ангажирана с тенденция на непрекъснат напредък и поддържа постоянен диалог със заинтересованите страни, за да сподели стратегията си за устойчивост и да изгради съвместно с тях своите проекти. Нашата програма за устойчивост „Споделяне на красотата с всички“, както и нашата силна ангажираност с етиката, политиката ни за разнообразие или патронажните дейности, провеждани с подкрепата на фондация L'Oréal и от марките, позволяват на L'Oréal да допринесе за 14 от 17-те глобални цели за устойчиво развитие, поставени през 2015 г. от ООН.

#target2025: две нови цели за устойчивост за L’Oréal 

Въз основа на успеха на своя екологично отговорен напредък L’Oréal Group реши да си постави две нови цели за устойчивост с особен акцент върху екодизайна. По-конкретно L’Oréal възнамерява до 2025 г. поне 50% от опаковките на марката да са от рециклирана или биологично произведена пластмаса. По отношение на края на живота на отпадъците L’Oréal участва в дискусиите на фондация Ellen MacArthur в рамките на инициативата „Нова пластмасова икономика“ и реши до 2025 г. да започне да предлага само пластмасови опаковки за презареждане, многократна употреба, рециклиране или компостиране.

 

КАКВО Е ЕКОДИЗАЙН ЗА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ?

Идеята за екодизайн ви озадачава? Ами на първо място, екодизайнът на продукта, независимо дали е козметичен продукт или нещо друго, означава, че ние вземаме предвид всички екологични аспекти на неговото производство, започвайки с неговия дизайн, за да намалим въздействието му върху околната среда през целия му жизнен цикъл, докато се рециклира. L’Oréal постави екодизайна в основата на своите ангажименти, тъй като разработването на продукти по екологичен начин означава, че ние действаме първо, за да опазим изчерпаемите природни ресурси (като нефт и вода). Но това също така означава, че ограничаваме потреблението на енергия и емисиите на въглероден диоксидвследствие извличането, транспортирането и обработката на тези ресурси. Ето защо Групата разработи SPOT (Sustainable Product Optimisation Tool — инструмент за устойчива оптимизация на продуктите), инструмент, използван за измерване на социалното и екологичното въздействие на всички продукти на L’Oréal. Той може също да определи количествено социалните и екологичните показатели на продукта през целия му жизнен цикъл въз основа на четири критерия: опаковката, екологичния отпечатък на неговата формула, източника на съставките му и социалната полза от продукта. Като възприема този отговорен подход към продуктовия дизайн, L’Oréal значително намалява своя екологичен отпечатък и участва в още по-усъвършенствана рамка за устойчиво развитие.

L’Oréal подписа Пакта за пластмасата

В съответствие с ангажимента си за устойчиво развитие L’Oréal е една от първите компании, които въвеждат Пакта за пластмасата. Целта на Пакта за пластмасата е да премахне проблематичните или безполезни пластмасови опаковки, особено в големите магазини, и да премине към кръгова пластмасова икономика.

Този ангажимент е част от подхода на L’Oréal за намаляване на въздействието на опаковките върху околната среда чрез намаляване на теглото и обема им и чрез насърчаване на алтернативни материали, като рециклирана или биологично произведена пластмаса. Но за да водим тази битка възможно най-добре, трябва да насърчим развитието на кръгова пластмасова икономика, която мобилизира цялата екосистема от участници, ангажирани в производството, разпространението и рециклирането на продукти с пластмасови опаковки.

> Как да сортираме отпадъците от продукти за красота

 

Научете повече за ангажиментите на L’Oréal 

Осведомителната кампания, свързана с рециклирането на козметични продукти, допълва политиката на L’Oréal за екодизайна и дава втори живот на продуктите, които могат да се рециклират.