Skip to main content

Gospodarska družba

Hamburger Recycling, članica Prinzhorn Holding

S svojo temeljno kompetenco pri zbiranju, obdelavi, trgovini in transportu v naši skupini zapiramo krog med proizvodnjo papirja (Hamburger Containerboard) ter proizvodnjo embalaže (Dunapack Packaging).

 

Usmeritev na sekundarne surovine

Naša stalna vlaganja v zbiranje, ločevanje in obdelavo materialov za reciklažo zagotavljajo dobave našim lastnim obratom ter zunanjim industrijam z zelo kakovostnimi sekundarnimi surovinami ter blagom široke potrošnje. Osredotočamo se na nove projekte (greenfield) ter na pridobivanje in integracijo obstoječih gospodarskih družb (brownfield) v svoje sektorske strukture. Naša glavna težnja je razširitev storitev odlaganja za objekte prodaje na drobno ter prodaje na debelo, industrijo in skupnosti.

Organizacijska shema

Hamburger Recycling za odrom