Skip to main content

Biotherm
Нашите най-екологосъобразни продукти за слънце

След 10 години изследвания и 200 опита за формули — в които бяха проверени над 150 съставки — Biotherm успя да разработи продукт за слънце, уважаващ морския живот и фитопланктона:

 

97% БИОРАЗГРАДИМА БАЗОВА формула С НАЙ-СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА

Биоразградимост

Екотоксичност 

Биоакумулация

И 93% биоразградим аромат

 

СПИСЪК С ОГРАНИЧЕНИ СЪСТАВКИ

Внимателно подбрани суровини, отговарящи на строгите екологични и химически изисквания, сертифицирани и контролирани от Nordic Swan Ecolabel. Формула, тествана и одобрена на платформата за тестване на околната среда.

Ангажиментите на Biotherm надхвърлят неговите формули. За да продължи ангажимента си да намалява употребата на необработена пластмаса и да сведе до минимум нерециклируемите пластмасови отпадъци, Biotherm произвежда опаковки с екологичен етикет WATERLOVER SUN MILK SPF30 и SPF50 от 100% рециклирана пластмаса коитомогат да се рециклират.

Стремежът да бъде по-ориентиран към потребителите и по-прозрачен намира израз в това, че сега опаковката дава повече информация и обучава потребителите, като включва инструкции за сортиране на всички нейни съставни части. В допълнение към всичко това предоставя една от най-добрите сред класа си слънцезащитни формули, за да осигури висока защита.