Skip to main content

Matrix
е оригиналната, базирана на общността марка за фризьори, където за всеки има място и всеки е добре дошъл

Matrix гордо приветства фризьорите от всички възрасти, произход и ниво на опит в една подкрепяща общност, която им предоставя нужните за успеха инструменти, включително иновации и образование, за да помогне на всеки стилист да реализира своя творчески и професионален потенциал.

Подходът на Matrix Milestone към професионалния растеж дава възможност на стилистите да мислят, вярват, мечтаят и да дръзнат да издигнат кариерата си на следващо ниво.

 

Подкрепа за устойчивостта

В Matrix сме особено горди да подкрепяме устойчивия бизнес със:

  • Сертифицирани кашони FSC® — поддържа такова управление на горите, което зачита хората и природата*
  • 100% рециклирани пластмасови капачки след потребление — намалява използването на необработена пластмаса с 23,5 тона годишно**
  • Без целофан — премахването на целофановата обвивка спестява 15 тона пластмаса всяка година***
  • Възобновяема енергия — заводът, който произвежда нашите формули, получава 58% от мощността си от възобновяема енергия****
  • Намаляване на потреблението на вода — заводът, който произвежда нашите формули, е намалил консумацията на вода с 37% от 2005 г. насам.****

 

*Forest Stewardship Council® (FSC®) е глобална организация с нестопанска цел, посветена на насърчаването на отговорно управление на горите по целия свят. FSC определя стандарти, основани на договорени принципи за отговорно стопанисване на горите, които се подкрепят от заинтересованите страни в областта на околната среда, социалните и икономическите дейности. За да научите повече, посетете www.fsc.org.

**Въз основа на годишното световно производство.

***Въз основа на завод в Бургос, Испания.

****Въз основа на завод в Монреал, Канада.