Skip to main content

Добре дошли в Hamburger Recycling Унгария

Hamburger Recycling Hungary Ltd. (предишно наименование Duparec Paper Collecting and Processing Ltd.) е унгарският член на Prinzhorn Group заедно с Hamburger Hungária Ltd. и Dunapack Ltd.

Hamburger Recycling Hungary

Hamburger Recycling Hungary Ltd.
Duna u. 42.
1215 Budapest
Hungary

Phone: +36 1 278 8661
Fax: +36 1 278 8672
E-Mail office.hungary(at)hamburger-recycling.com

 

За Hamburger Recycling Унгария

Компанията работи и се развива непрекъснато от 1994 г. насам и се разраства устойчиво както в количествено, така и в качествено отношение. Години наред тя е на разположение на своите клиенти с все повече събрани отпадъци, висококачествени услуги и конкурентни цени. Сега в областта на рециклирането на хартия Hamburger Recycling Hungary Ltd. е достигнала до най-определящата позиция на пазара и едновременно с това потокът от пластмасови материали бележи силен ръст.

ЛИСТОВКА НА ДРУЖЕСТВОТО

 

Mária Karczub
General Manager
maria.karczub(at)hamburger-recycling.com 

Tiborné Garami
Head of Finance

Tiborne.Garami(at)hamburger-recycling.com

 

Madarász Csaba
Chief of Logistics
csaba.madarasz(at)hamburger-recycling.com

Нашите локации

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – ДЕПО БУДАПЕЩА (седалище)

 

1215 Budapest, Duna u. 42.
Phone: +36 1 278 8661
Fax: +36 1 278 8672
office.hungary(at)hamburger-recycling.com

„Най-големият обект на Hamburger Recycling Hungary Ltd. се намира в регистрираното седалище на дружеството, на адрес H-1215 Budapest, Duna utca 42. Тези помещения се намират на мястото на бившата фабрика за хартия Csepel, където Hamburger Recycling Hungary Ltd. работи заедно с Dunapack Ltd. в голям недвижим имот, собственост на Prinzhorn Group.
Обектът на Hamburger Recycling Hungary Ltd. заема почти 20 000 м2 оперативна площ, в подредено, ориентирано към клиента съоръжение, и включва добра обща инфраструктура. Тази площ е разделена основно на две части – зона за предварително третиране и обработка на хартиени и пластмасови отпадъци.
Двете операции се извършват в отделни халета и включват инсталираните полуавтоматични линии за сортиране и автоматични балиращи машини. Линиите за сортиране са произведени и инсталирани от германската компания BAVARIA, а балиращите машини са произведени от италианската компания MAC Presse.
Технологията, с която се работи в производствените халета и инфраструктурата на площадката, беше инсталирана и пусната в експлоатация в рамките на мащабните дейности по модернизация между 2015 и 2017 г. Благодарение на неотдавнашните инвестиции, които бяха изцяло субсидирани от собственика Hamburger Recycling и най-вече от Prinzhorn Group, целият обект беше пренареден и обновен. Оперативните процеси и складовите площи на обекта станаха много по-прозрачни, капацитетът за сортиране на хартия беше разширен, а капацитетът за пластмасови отпадъци значително увеличен, и сега при работа на 3 смени могат да се обработват повече от 1000 тона всеки месец.

В резултат на цялостното развитие площадката в Чепел може да обработва по-ефективно постъпващите отпадъци. Това осигурява по-високо ниво на комуналните услуги по отношение на сортирането и предварителното третиране на различните хартиени и пластмасови отпадъци, събирани селективно в кофите за боклук и торбите. Благодарение на ефективния процес на сортиране, балираните рециклирани материали с добро качество, т.е. без смущаващо замърсяване, се балират за по-нататъшна утилизация.
С модерния си автопарк от многофункционални подемници, камиони с платформи, камиони за боклук и подови колички, компанията може да предложи надеждни логистични решения за работа с входящите материали, независимо дали са балирани или насипни, или става дума за отпадъчен материал от компакторите, инсталирани от и работещи в самата компания партньор.“

Zsolt Ferenczi
Purchase Manager
Mobile: +36 30 601 9076
zsolt.ferenczi(at)hamburger-recycling.com

Commercial department
Phone: +36 1 278 8666

Péter Horváth 
Transport Organiser
Mobile: +36 30 630 9460 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
peter.horvath(at)hamburger-recycling.com
Поръчките за превоз на товари се приемат предимно в писмен вид на посочените по-горе данни за контакт, с копие до logisztika(at)hamburger-recycling.com

Ádám Dőry
Production manager
Telefon: +36 30 436 0720
adam.dory(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com
 

 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – ДЕПО МАГЛОД

 

2234 Maglód, Wodianer Ipari Park 2.
Post address: 2234, Maglód, Pf: 47.
GPS: 47°448676, 19°377189

„Дейностите по преработка на отпадъци в индустриалния парк Wodiáner Ipari в Маглод се извършват от десетилетия. Като първа стъпка през 2014 г. собственикът на нашата компания придоби част от SCH-Ózon Ltd, дружество, което работи тук, а през 2016 г. стана 100% собственик на дружеството. На 31 декември 2017 г. това дружество се вля в Duparec Ltd., за да обедини бизнес потенциала на четирите обекта: Цепел, Маглод, Лоринци и Инота.
Развитието на леснодостъпния обект, разположен в непосредствена близост до магистрала M0, остана наш основен приоритет през последните години. През 2013 г. обектът беше изцяло преобразен и обновен с инвестиция от почти 1 млн. евро. Тогава бяха обновени административният блок, превозните средства и производствените помещения.
През 2015 г. започна дейност по технологична модернизация. По време на този процес беше инсталирана нова линия за сортиране на хартиени отпадъци, която включваше висококачествена линия за сортиране на печатни и офис хартии, балираща машина PAAL с голям капацитет и покрито съоръжение за съхранение на хартия, като всички тези дейности струваха около 1 млн. евро.
От 2016 г. на площадката работи още една балираща машина Presona с голям капацитет, за да се осигури необходимия капацитет за балиране и да се гарантира стабилност на работата.
Отделът за унищожаване на поверителни документи в този обект предлага затворен цикъл на услугата за унищожаване на поверителни документи в отделна зона, като се съобразява с изискванията на клиентите и с приложимите разпоредби. Освен с хартия, обектът се занимава и с приемането на отпадъци от пластмасови опаковки и касови бележки от физически лица. Получаваните материали обикновено се транспортират от местата на произход с превозни средства от собствения ни автопарк.“

 

Riad Saleh
Purchase Manager
Mobile: +36 30 204 5857 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
riad.saleh(at)hamburger-recycling.com


Noémi Nagy
Transport Organiser
Mobile: +36 30 611 0093 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
noemi.nagy(at)hamburger-recycling.com

Поръчките за превоз на товари се приемат предимно в писмен вид на посочените по-горе данни за контакт, с копие до logisztika(at)hamburger-recycling.com

Tamás Halász
Depot Manager
Mobile: +36 30 181 9358
tamas.halasz(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com
 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – ДЕПО ЛОРИНЦИ

 

3021 Lőrinci, Belterület 1488/4 hrsz.
Post address: 3021 Lőrinci, Pf.: 2.
Fax: +36 37/588-014
GPS: 47°42’46, 19°40’41

„Нашата площадка в Лоринци, в непосредствена близост до електроцентралата, е традиционно място за приемане на хартиени и пластмасови отпадъци от целия регион. Специалната ни сфера на дейност е приемането и преработката на различни промишлени и технически отпадъци, както и на излишни запаси. При необходимост произвеждаме и висококачествени пластмасови гранули, използвайки нашите мелници за пластмасови отпадъци. Основният ни пазар е регионът на Източна Унгария, където си сътрудничим с промишлени и търговски субекти, училища и (предприятия за) комунални услуги, и винаги се надяваме да се свържем с нови клиенти и да им предложим нашите надеждни услуги. На площадката ни сме създали необходимата инфраструктура: балираща машина Paal, множество машини за смилане на пластмасови отпадъци, устройства за обработка на материали и собствен автопарк. Измерването на теглото се извършва на сертифицирана 60-тонна платформена везна.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ВИДОВЕ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ (ПОЛУЧАВАНИ ОТ ФИРМИ):
PA;
HDPE;
PP;
PS;
PC;
ABS;
PVC;
POM и други технически полимери.
КАЧЕСТВА НА ХАРТИЯТА (ПОЛУЧАВАНА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА):
ГОФРИРАН КАРТОН;
СМЕСЕНА ХАРТИЯ;
ОФИС ХАРТИЯ;
ПЕЧАТАРСКА ХАРТИЯ;
ХАРТИЯ ЗА ШРЕДИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.“

Levente Czene
Transport Organiser
Mobile: +36 30 412 4967 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
cintia.jeger(at)hamburger-recycling.com

Freight orders are primarily accepted in writing at the contact details provided above, with a copy to logisztika(at)hamburger-recycling.com

Zsolt Kovács
Depot Manager
Mobile: +36 30 553 8930
zsolt.kovacs(at)hamburger-recycling.com

Поръчките за превоз на товари се приемат предимно в писмен вид на посочените по-горе данни за контакт, с копие до logisztika(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com

 

 

Hamburger Recycling Hungary Ltd. – ДЕПО ИНОТА

 

8100 Várpalota, Külterület 198/9 hrsz.
Post address: 8103 Várpalota 3, Pf.: 1.
Fax: +36 88/372-326
GPS: 47.190074,18.19963
 

„В нашия обект в близост до магистрала 8 и срещу алуминиевия завод INOTAL получаваме хартиени и пластмасови отпадъци с различно качество и състав. Основно извършваме събиране от района на Западна Унгария, около оста Секешфехервар-Веспрем. Тази площадка на Duparec е оборудвана с най-модерната, високопроизводителна индустриална балираща машина Paal, линия за сортиране и машина за раздробяване на хартия. За сортирането, по-нататъшната обработка и професионалното съхранение на материалите тук разполагаме с достатъчно складови площи. Входящите и изходящите материали се претеглят на сертифицирана 60-тонна платформена везна, а на регионалните ни партньори оказваме помощ, като разполагаме с наш автопарк за съдействие със съответния транспорт.“

 

Péter Gazdag
Depot Manager / Purchase Manager
Mobile: +36 30 862 3225 
peter.gazdag(at)hamburger-recycling.com

Máté Magda
Purchase Manager
Mobile: +36 30 265 4737
mate.magda(at)hamburger-recycling.com

Katalin Papp-Csöndes
Transport Organiser
Mobile: +36 30 657 5815 (Mon-Fri: 07: 00-14: 00)
katalin.papp-csondes(at)hamburger-recycling.com

Поръчките за превоз на товари се приемат предимно в писмен вид на посочените по-горе данни за контакт, с копие до logisztika(at)hamburger-recycling.com

Imre Kakuk
Head of Operations
Mobile: +36 30 337 5639
imre.kakuk(at)hamburger-recycling.com

Свържете се с

Captcha image