Skip to main content

Kako razvrstati otpad kozmetičkih proizvoda

Pronađite vrstu materijala na ambalaži i proverite da li može da se reciklira u Srbiji:

Da li je sortiranje otpada zaista korisno?

Sirovina je sve manje. Zbog toga je neophodno reciklirati ambalažu što je moguće više kako bi se ograničili gubici materijala. Ovo je princip cirkularne ekonomije. Pravilnim sortiranjem kod kuće i na svim drugim mestima poboljšavamo postupak reciklaže i kvalitet recikliranih materijala. Sortiranje čini mnogo za našu planetu, naše blagostanje i blagostanje budućih generacija!

Sortiranje nije samo običan gest

TO JE I GRAĐANSKA DUŽNOST!

 

  • Ako podstaknem 10 ljudi da sortiraju bočice od šampona, pomažem u uštedi 1,65 kilograma plastike.
  • Ako tih 10 ljudi podstakne još 10 ljudi da sortiraju bočice od šampona, pomažem u uštedi 16,5 kilograma plastike.

1. KORAK

SORTIRANJE I PRIKUPLJANJE

2. KORAK

DOLAZAK U CENTAR ZA SORTIRANJE

3. KORAK

RECIKLAŽA

Prednosti recikliranja

  • Smanjuje količinu otpada koji se šalje na deponije i u spalionice
  • Čuva prirodne resurse poput drveta, vode i minerala
  • Povećava ekonomsku sigurnost stvaranjem domaćeg izvora materijala
  • Sprečava zagađenje smanjenjem potrebe za sakupljanjem novih sirovina
  • Štedi energiju
  • Podstiče proizvodnju i čuva dragocene resurse 
  • Doprinosi otvaranju radnih mesta u reciklažnoj i prerađivačkoj industriji