Skip to main content

> Научете повече

 

Научете повече за нашата програма

 

>Марките ни в действие

 

Как правилно да сортирате козметичните опаковки?

Намерете материала върху опаковката и вижте дали той може да се рециклира във вашата страна:

Има ли наистина полза от сортирането?

Суровините стават все по-оскъдни. Затова рециклирането на опаковките е от съществено значение, за да се ограничат доколкото е възможно загубите на материали. Това е принципът на кръговата икономика. Чрез правилното сортиране вкъщи и другаде ние подобряваме процеса на рециклиране и качеството на рециклираните материали. Сортирането има голямо значение за нашата планета, нашето благосъстояние и това на бъдещите поколения!

Сортирането не е просто обикновен жест

ТО Е И ГРАЖДАНСКИ АКТ!

 

  • Ако насърчите 10 души да сортират бутилките си от шампоан, помагате да се спестят 1,65 килограма пластмаса.
  • Ако тези 10 души насърчат още 10 души да сортират бутилките си от шампоан, вече помагате да се спестят 16,5 килограма пластмаса.

СТЪПКА №1

СОРТИРАНЕ И СЪБИРАНЕ

СТЪПКА №2

ПРИСТИГАНЕ В СОРТИРОВЪЧНИЯ ЦЕНТЪР

СТЪПКА №3

РЕЦИКЛИРАНЕ

Ползи от рециклирането

  • Намалява количеството отпадъци, изпращани до депа и инсинератори
  • Съхранява природни ресурси, като дървен материал, вода и минерали
  • Повишава икономическата сигурност чрез използване на локален източник на материали
  • Предотвратява замърсяването, като намалява необходимостта от събиране на нови суровини
  • Спестява енергия
  • Поддържа производството и съхранява ценни ресурси 
  • Спомага за създаването на работни места в рециклирането и производството