Skip to main content

Garnier стартира преобразуващата инициатива GREEN BEAUTY ИЛИ ЗЕЛЕНА КРАСОТА

arnier е глобална марка за красота, достъпна за всички, с амбицията да стане първата наистина устойчива, вдъхновена от природата марка на масовия пазар. От 1904 г. Garnier предлага ефективни иновативни продукти за красота, вдъхновени и обогатени от природата.

От много години се стремим към по-голяма устойчивост. Garnier направи гигантски скок напред през 2020 г., когато обявихме нашата инициатива „Green beauty“, цялостна стратегия за устойчивост, който ще трансформира всеки етап от веригата на стойността на Garnier и драстично ще намали въздействието на марката върху околната среда.

Инициативата „Green beauty“ на Garnier е цялостна стратегия за устойчивост.. Целта е да се трансформира всеки етап от веригата на стойността на Garnier, като се намали въздействието върху околната среда в следните области:

 

Пластмаси и опаковки:

  • До 2025 г. Garnier ще се стреми да използва 0% необработена пластмаса във всички опаковки, спестявайки 37 000 тона пластмаса всяка година*. (*на основата на потреблението на  пластмаси на Garnier за 2019)
  • До 2025 г. всички опаковки ще бъдат с възможност за многократна употреба, рециклируеми или компостируеми.


Продукти и формули:

  • До 2022 г. всички наши възобновяеми съставки ще бъдат  ДОБИВАНИ УСТОЙЧИВО.
  • До 2025 г. 100% от новите продукти на Garnier ще имат подобрен екологичен профил.


Фабрики и производство:

  • 100% въглеродно неутрални промишлени обекти до 2025 г. чрез използване на възобновяема енергия.
  • Емисиите на въглероден диоксид промишлените обекти вече са намалени със 72%**. (*През 2019.г., в абсолютна стойност в сравнение с 2005 г.)


Солидарно снабдяване:

  • До 2025 г. Garnier ще овласти 800 общности по света като част от своята програма за солидарно добиване.