Skip to main content

Kariere

Naš največji kapital so naši zaposleni! Če ste zainteresirani za kariero v industriji, ki raste, z veliko možnosti za razvoj in rast, ne obotavljajte se in stopite v stik z nami.

Izberite si svojo lokacijo za nadaljnje možnosti za zaposlovanje

Ponudba zaposlitev v Avstriji

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po careers.prinzhorn-holding.com

Ponudba prostih delovnih mest v Bosni in Hercegovini.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponudba prostih delovnih mest v Bolgariji.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponudba prostih delovnih mest na Češkem.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponudba prostih delovnih mest na Hrvaškem.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponujena delovna mesta na Madžarskem

 

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

 

Ponujena delovna mesta na Poljskem

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponudba prostih delovnih mest v Romuniji


V primeru, če ste zainteresirani, posredujte dokumente za prijavo po e-pošti

Ponudba prostih delovnih mest na v Srbiji.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponudba prostih delovnih mest na Slovaškem.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Ponudba prostih delovnih mest v Sloveniji.

V primeru, če ste zainteresirani, nam posredujte življenjepis po e-pošti.

Kariere v Turčiji

Naša filozofija človeških virov


Človeški viri v Hamburger Recycling imajo aktivno vlogo pri strateških odločitvah s proaktivnim, inovacijskim pristopom. Oddelek za človeške vire izvaja sodobno strategijo človeških virov, utemeljeno v uspehu, ki je skladen korporativnim ciljem, strategija pa se koordinira z drugimi poslovnimi enotami.
Temeljne naloge Oddelka za človeške vire Hamburger Recycling so zagotoviti kvalificirano delovno silo, ustvariti infrastrukturo, nujno za opravljanje nalog ob visoki motivaciji, pomagati pri razvoju znanja in spretnosti zaposlencev, z namenom, da bi le-ti bili pripravljeni za svojo karierno pot.«

Skladno kodeksu vedenja Prinzhorn Holding Oddelka za človeške vire Hamburger Recycling


Nudi vsakemu kandidatu enake možnosti za zaposlovanje, začenši od faze zaposlovanja
Ustvarja ustrezno delovno okolje, ki je skladno predpisom o zdravju in varnosti pri delu
Ustvarja poslovno okolje, ki motivira in pospešuje pozitivne odnose
Zagotavlja, da zaposlenci delajo na najvišji ravni svojega potenciala skladno njihovemu znanju in spretnostim
Vključuje se v projekte povečanja posvečenosti zaposlenih gospodarski družbi
Razvija možnosti komunikacije med zaposlenci in višjim menedžmentom
Izvaja predpise z namenom razvoja učinkovitosti dela zaposlencev
Osredotoča se na osebni in delovni razvoj zaposlencev in jih podpira z nudenjem usposabljanj, začenši od njihove faze orientacije.