Skip to main content

Компетенции

Предоставяни услуги

 • Предоставяне на подходящи контейнери по индивидуални поръчки за различни видове отпадъци
 • Събиране на насипни отпадъци от опаковки
 • Събиране и транспортиране по фиксиран график или по заявка на отпадъци от опаковки
 • Предоставяне на персонал за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки на място
 • Обучения на Вашият персонал на място
 • третиране на отпадъци от опаковки като сортиране, пресоване, шредиране, раздробяване и др.
 • Шредиране на документация и архив
 • Създаване на концепция за управление на отпадъците
 • Прецизна документална отчетност на извозените отпадъци
 • Навременно извозване (до 24 часа)
 • Дейности по почистване

Оборудване под наем

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ И ОБОРУДВАНЕ

 • Отворени контейнери 7 – 40 m³
 • Метални клетки 5 – 8 m³
 • Мобилни съдове (бобри) 240 – 1000 l
 • Пресконтейнери 8 – 26 m³
 • Вертикални преси
 • Компактори
 • Хартиени кошчета за отпадъци

КАЧЕСТВА И НОУ ХАУ

Нашата компания предоставя множество услуги, свързани с рециклиране. Ние предлагаме професионално изпълнение на Вашите заявки на местно и регионално ниво, адапритарани към специфичните изисквания на всяка страна. Изберете желаната от Вас страна, за да получите информация за предоставяните услуги на местно ниво.

Ние инвестираме в най-добрите услуги, които можете да получите за подобряване на околната среда.