Skip to main content

Трябва ли да изплаквам козметичния си продукт преди рециклиране?

Понякога чувате, че е важно да почистите пластмасовите или стъклените опаковки преди рециклиране, но вярно ли е това? Ето отговора!

ДА ИЗПЛАКНЕТЕ ИЛИ ДА НЕ ИЗПЛАКНЕТЕ?

Няма да ви караме да чакате повече: не, не е необходимо да изплаквате козметичните продукти, които ще рециклирате. Макар че се препоръчва да изпразните бутилките добре, дори ако трябва да ги пуснете под вода, за да извадите целия продукт, но само за да избегнете замърсяването на контейнерите и да предотвратите неприятните миризми. Ето защо се препоръчва да се уверите, че продуктите за красота, които рециклирате, са затворени правилно. Почистването на опаковките, преди да ги изхвърлите, не е необходимо по една добра причина: след като пристигнат в съоръжението за рециклиране, отпадъците се измиват старателно.

 

ПЕСТЕТЕ ВОДА!

Целият смисъл на сортирането и рециклирането на отпадъците е да се ограничи замърсяването и да се запазят изчерпаемите природни ресурси на нашата планета, така че миенето на опаковките и съответно използването на повече вода би довело до обратен резултат!

Това означава, че няма допълнителна работа за вас — и тази добра новина може дори да мотивира онези, които смятат, че рециклирането е трудна работа!