Skip to main content

Сортиране на отпадъците: какви са конкретните предимства за планетата?

Сортирането на отпадъците вече е станало част от всекидневието ви, но ви притеснява това, че не знаете какво е реалното му въздействие. И все пак усилията ви далеч не са незначителни, защото без сортиране няма да има рециклиране!

СОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ — КЛЮЧОВА СТЪПКА ПРЕДИ РЕЦИКЛИРАНЕТО

Тъй като ставаме все повече и повече на нашата скъпоценна планета и консумираме с големи темпове, производството на отпадъци продължава да се увеличава. Именно за да превърнем колкото се може повече от нашите отпадъци в материали за повторна употреба, рециклирането набира скорост през 90-те години. А предварителното сортиране на отпадъците помага за процеса на рециклиране, тъй като несортираните или замърсени материали могат в крайна сметка да се изгорят и да бъдат загубени завинаги.

 

ПЕСТЕНЕ НА РЕСУРСИ

Чрез преобразуването на материали като пластмаса, хартия и стъкло ние използваме вече направеното и съответно избягваме разточителството. Давайки втори живот на нашите отпадъци, спестяваме природни ресурси в почвата и под нея (напр. нефт), които за съжаление са изчерпаеми. 

 

ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНУЖЕН ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Рециклирането означава също, че не създавате допълнителен източник на замърсяване и спестявате енергия. Извличането на природните ресурси, необходими за създаването на тези материали, транспортирането им и производството им отнема много повече енергия, отколкото преобразуването им в процеса на рециклиране. Освен това, тъй като тези промишлени дейности са силно замърсяващи, е от съществено значение да се ограничат... чрез сортиране на отпадъците.

Знаем, че сега, след като разполагате с повече информация, несъмнено ще сортирате отпадъците си с ентусиазъм!